Klesanie pasivnych telies na orbite

Telesa na orbite sa riadia zakonmi nebeskej mechaniky.
podrobnejsie napriklad

V prilozenych grafoch skutocnych telies je vidiet vseobecnu platnost zakladnych pravidiel:
= telesa na vysokych orbitach klesaju pomalsie ako na nizsich orbitach
= telesa s vyssou hustotou klesaju pomalsie ako s nizsou hustotou (vid. balonova sonda Echo1)
= klesanie je zavisle aj od zmeny prostredia, sily Slnecneho vetra,…
= pri eliptickych drahach sa draha cirkularizuje a apocetrum sa znizuje rychlejsie ako pericentrum
= pre vysokohuste telesa je najnizsia orbita pred zanikom cca 115km, pre balonove telesa (slnecne plachetnice) cca 350 km

na grafe kruhovej orbity je znazornena na jednej osi priemerna vyska, na druhej osi doba poklesu.
Kazda sonda (stanica) je vyznacena vlastnou liniou poklesu.
fly-time-cirkular -mini

Na grafe eliptickej orbity je znazornena na jednej osi aj vyska pericentra sucasne aj apocentra, na druhej osi doba poklesu.
Pre kazdu sondu je apocentrum spojene s pericentrom farebnou plochou.
fly-time-eliptical -mini

Príspevok bol vložený Poznamky k nebeskej mechanike. Vytvorte záložku trvalého odkazu.