Existuje v klasickej fyzike možnosť prepetuum mobile?

Easy_cycle
Majme jednoduchý okruh, ktorý dolu ohrievam, hore chladim.

Potom – teplý stĺpec kvapalina stúpa, studený stĺpec klesá.

Rozdielna hustota spôsobí tlakovú diferenciu hydrostatických stĺpcov kvapalín a kvapalina začne prúdiť.

Nič, čo by sme nepoznali zo starých vykurovacích systémov. (samoťažky, prirodzený obeh, …)

Ak mám konštantný hmotnostný prietok, tak potrebujem konštantný prívod tepla. A to v podstate bez ohľadu na výšku okruhu.

Easy_cycle_output
Čím vačšia hydrostatická výška, tým vačší výkon turbíny (pri rovnakom prietoku). Potom ak pri výške h1 získavam z turbíny vykon P1, tak zistím, že výkon P1 je “n” krát menší ako výkon P0, ktorým ohrievam prietok kotla.

Lenže to by znamenalo, že pri výške H = n * h1 , mám perpetuum mobile a pri vačšej výške ako H sa dostávam až do nadbytku energie.

Ak som sa nepomýlil, tak výška: H = c / ( beta * g * ni ) Easy cycle 3x uotput

Podrobnejšie to opisujem na https://powerofthecycle.com/patent.html#Perpetuum

Kde je chyba? ;)

P0 pre h1 < P0 pre H ?

 

Príspevok bol vložený Perpetuum mobile a označený . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.