Variabilita Slnečného obehu galaxie

Variabilita Slnečného obehu galaxie

Súčasné odhady doby obehu Slnka okolo centra galaxie sa pohybujú väčšinou v rozmedzí 220 – 250 mil. rokov.

Pokiaľ však pozrieme na paleontologické dáta a historické ožarovanie Zeme kozmickým žiarením, vidíme takmer periodické opakovanie s rozstupom medzi maximom a minimom 72 – 78 mil. rokov. To by ukazovalo na obežnú dobu 280-300 mi. rokov, čo je značný rozdiel voči súčasným väčšinovým odhadom.

Ak ale tieto dáta predsa len stotožníme s obehom Slnka okolo centra Galaxie  a pôjdeme späť v čase mohli by sme mať koreláciu s  1/4 elipsou obehu : 78 -78 -72 -72mil. rokov. V prípade obehu po elipse by mal nasledovať cyklus -78-78. lenže nasleduje 72-72, t.j. ďaľší rozpor.

obr.1 Cykly kozmického ožiarenia Zeme
Ako podklad bol použitý obr.6 z (Jan Veizer, 2005, obrázok 6, Celestial Climate Driver: A Perspective from Four Billion Years of the Carbon Cycle )
https://www.researchgate.net/publication/251643376_Celestial_Climate_Driver_A_Perspective_from_Four_Billion_Years_of_the_Carbon_Cycle

Cykly kozmickeho oziarenia Zeme

Blízke stretnutia

Ak vezmeme do úvahy blízke prelety iných hviezd popri Slnečnej sústave, (napr. Scholzova hviezda ), tak je odôvodnené predpokladať, že orbita Slnka je variabilná a ovplyvňovaná inými telesami.
Potom by sme mohli predpokladať, že prišlo k zmene z eliptického/kružnicového obehu s 1/4 periódou 72 mil. rokov (červená dráha K) a pred dvomi 1/4 periódami došlo k zmene dráhy (zelená T) na 1/4 periódu 78 mil. rokov.
Slnečná orbita môže byť navyše ťažko vystopovateľná, nakoľko okrem súputníckych hviez, aj to bez dostatočne známej histórie ich vlastných orbít, musíme zvážiť aj možnosť blízkeho stretnutia s blúdiacimi hviezdami a planétami.

Na základe uvedeného predpokladám za vhodnejšie uvažovať o variabilnej obežnej dráhe a teda i variabilnej obežnej dobe Slnka okolo centra galaxie a teda za opodstatnené pripustiť koreláciu obežnej dráhy s paleontologickými dátami ožiarenia Zeme kozmickým žiarením.

Obr.2 Špirálové_ramená_galaxie_a_orbita_Slnka – modrá, čiarkovaná
podklad prevzatý z https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2018/06/23/regnum_picture_1529749945613355_normal.jpg Znázornená je aktuálna poloha Slnka. 

Doplnený náčrt hypotetickej predchádzajúcej orbity – červená K.

Zmena orbity Slnka

 

Príspevok bol vložený Nezaradené, Poznamky k nebeskej mechanike. Vytvorte záložku trvalého odkazu.