Galakticke ročné obdobia

Galakticke ročné obdobia
Zmeny v žiarení zvonku slnečnej sústavy sa periodicky opakujú. Počas jedného obehu Slnečnej sústavy okolo centra galaxie – jedného galaktického roka sa vystrieda vysoký – nízky – vysoký – nízky tok žiarenia (Jan Veizer, 2005, obrázok 6, Celestial Climate Driver: A Perspective from Four Billion Years of the Carbon Cycle ). Jedno z možných vysvetlení je, že disk Slnečnej sústavy je sklopený, takže striedavo je osvetľovaná plocha a hrana disku Slnečnej sústavy. Pokiaľ je však Slnko tienené hranou disku, môže prijímať menej žiarenia z centra galaxie ako keď je ožarované takmer priamo – disk Slnečnej sústavy je ožarovaný na plochu.
Galactic season, Martin Jediny, 2020
Navýznamnejší vplyv na ožarovanie Zeme
Navýznamnejší vplyv na ožarovanie Zeme má magnetosféra a žiarenie Slnka. Vplyv žiarenia Slnka reprezentuje diagram neutrónového žiarania meraného na Aljaške, v korelácii intenzity Slnečného cyklu. McMurdo, University of Delaware, 2007 https://www.cabrillo.edu/~rnolthenius/climate/Denialists/D-CosmicRays/CRvsSolCycle.jpg
Neutronovy tok v korelacii so Slnecnou aktivitou

Z toho vyplýva aj rozdielna ochrana Zeme magnetosférou Slnka v závislosti od natočenia disku Slnečnej sústavy voči centru galaxie a teda i radialne/ axialne magnetické pole Slnka.
Tiež je potrebné zvážiť vyššiu rozdielnu teplotu pólov Slnka oproti rovníku Slnka a teda i rozdiel vyžarovania. A. K. DAS & K. D. ABHYANKAR , 1953 Difference of Temperature between Pole and Equator of the Sun https://www.nature.com/articles/172496b0

Magnetosfera Slnka a glakticke ziarenie

Na záver musím poďakovať diskutujúcim z kosmo.cz, hlavne za prínosnú diskusiu, poučné zdrojované odkazy a zmysluplne námietky, najmä Alchymistovi a PavelK.

Príspevok bol vložený Nezaradené, Poznamky k nebeskej mechanike. Vytvorte záložku trvalého odkazu.