Alchymista – výbuch – bezpečnosť

Často sa vraciam k Alchymistovmu príspevku na kosmo.cz

05.3.2012 – 09:33 – Alchymista
Mám za to, že “bezpečné” vzdialenosti sa počítajú podobne ako pre nálože trhavín – teda podľa predpokladanej vzdialenosti rozletu črepín/trosiek, maximálneho prípustného pretlaku na čele vzdušnej tlakovej vlny a prípustných seizmických účinkov v prípade výbuchu rakety plus (nejaké bezpečnostné násobky).

Asi najjednoduchší odhad je podľa pretlaku – ťažké až smrteľné zranenia spôsobí pretlak 0,1MPa a už 0,005MPa je nepríjemný a 0,01MPa je až bolestivý a možno ho považovať za medzný pre “nekontrolovaných” divákov.
Platí približne:
pretlak v MPa = koeficient krát druhá odmocnina z (M / d^3)
kde M je hmotnosť nálože v kg a d je vzdialenosť v metroch.
Koeficient je 10-15 pre vojenské a priemyslové trhaviny, pre raketové palivá to bude zrejme menej, odhadom 2-5, pretože výbuch zmesi paliva a okysličovadla má skôr charakter explozívneho horenia než detonácie (okrem hydrazínov).

Priestor priamo zasiahnutý výbuchom (priemer ohnivej gule výbuchu): 2-3x tretia odmocnina M; kde M je hmotnosť nálože v kg

Seizmické účinky sa dajú odhadnúť, ale vzorce operujú s množstvom empirických a materiálových koeficientov a vyžadujú znalosť seizmickej odolnosti zariadení a stavieb, ktoré majú byť chránené (alebo naopak zničené).

Edit
citace:
Tu zas vyzaduju uz na motory 1000Ns kruh priemeru 1500m a vzdialenost osob min. 70m

- Motor s výkonom 1000Ns má náplň paliva okolo 1 kilogramu, čož je na modelarske pomery riadny macek a na jeho výrobu, získanie/nákup a použitie treba mať osobitné skúšky.
- Tých 1500 metrov je minimálny priestor pre štart a let – zahrňuje teda aj zónu “ohrozenú” dopadom modelu, zároveň je 750 metrov zhruba tak dolet črepín z 1kg nálože.
- 70 metrov je zhruba vzdialenosť ohrozená tlakovou vlnou z 1kg nálože pri pretlaku 0,02MPa – pretlak je to stále veľmi silný, ale už neohrozuje život [Upraveno 05.3.2012 Alchymista] [Upraveno 05.3.2012 Alchymista]

Príspevok bol vložený kozmonautika - všeobecne. Vytvorte záložku trvalého odkazu.