Vrh zvisly nahor v radialnom gravitačnom poli

Nomogram - vrh zvisly

Vrh zvisly nahor v radialnom gravitačnom poli je pohyb v nehomogénnom gravitačnom poli.

Prikladam nomogram pre vrh zvisly na hor, pri pociatocnej rychlosti kolmo hore.
Pohyb zacina vo vzdialenosti od taziska, ktoru sme nazvali polomerom telesa. Obvyklo zodpoveda startu z povrchu telesa. Vzdialenost je udavana v nasobkoch polomeru.
Rychlost je udavana v nasobkoch orbitalnej kruhovej rychlosti v blizkosti polomeru R.
Takto ziskava nomogeram vseobecnu platnost pre vsetky “kvazi homogenne” telesa, pri zanedbani ostatnych vplyvov.
napr. odporu atmosfery, gravitacie inych telies,…

Takto je pouzitelny pre Mesiac, Merkúr, Mars, asteroidy, satelity… a s urcitym zjednosdusenim aj pre Zem.

zdroje:

http://fyzika.utc.sk/sk/zaklady/zaklady/06.pdf

http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/STU_online/Fyzika%20I/III%20kapitola/3.2/sustavaHB2-6.htm

Príspevok bol vložený Poznamky k nebeskej mechanike. Vytvorte záložku trvalého odkazu.